5. členská schůze – pozvánka

Vážení členové Šachového spolku Železné hory, vážení rodiče,

zveme Vás na 5. členskou schůzi Šachového spolku Železné hory, která se koná ve středu 17. června od 19 hodin v Restauraci Flora v Přelouči, 28. října 1488. Parkování je možné na parkovišti restaurace nebo na blízkém parkovišti Penny Market.

Návrh programu schůze:

  • zpráva o činnosti Spolku v roce 2019
  • výroční zpráva za rok 2019, hlasování o jejím schválení
  • činnost Spolku v roce 2020
  • letní soustředění pro mládež 2020
  • volba členů Rady spolku
  • diskuze

Letošní schůze je volební, stávající tříčlenné Radě letos končí mandát. Nynější členové Rady kandidují znovu. Pokud by měl o práci v Radě zájem někdo další, ať prosím kontaktuje předem kohokoliv ze stávající Rady.

Program schůze je možné doplnit na místě po odsouhlasení 2/3 přítomných hlasů.

místo konání:

https://mapy.cz/s/bogehuhosa

srdečně Vás zve Rada spolku

Ondřej Jareš, Miroslav Tyč, Lubomír Šilar