Přerušení všech svazem řízených soutěží

Šachový svaz ČR na základě aktuálního vývoje epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a vyhlášení nouzového stavu a s okamžitou platností přerušuje všechny probíhající svazem řízené šachové soutěže družstev až do odvolání.

Šachový svaz ČR nadále pečlivě monitoruje bezpečnostní opatření související s šířením nového koronaviru SARS-CoV-2 a je v kontaktu s příslušnými zdravotními orgány i dalšími autoritami. Přestože by bylo možné i za dodržení všech nařízení a bezpečnostních opatření některé ze soutěží odehrát ve stanovených termínech, rozhodli jsme se neriskovat zdraví všech účastníků a také regulérnost a tyto soutěže až do odvolání přerušit. Věříme, že situace kolem šíření koronaviru se uklidní tak, že v termínové listině zůstane dostatek prostoru pro odehrání a dokončení všech soutěží ještě před zahájením nového ročníku.

Toto rozhodnutí se týká mistrovských soutěží družstev řízených Šachovým svazem České republiky (extraliga, 1. liga, 2. liga). Doporučujeme Krajským šachovým svazům, aby postupovali obdobně i u jimi řízených soutěží družstev.

Pokud jde o další akce a turnaje, tak rozhodnutí je na jejich organizátorech. Pokud chtějí soutěže odehrát, tak svaz upozorňuje, že nutným předpokladem je přísné dodržení všech předpisů stanovených vládou, ministerstvem zdravotnictví a relevantními hygienickými autoritami. Pořadatelé jednotlivých akcí by si měli být vědomi své, nikoliv svazové odpovědnosti. Apelujeme hlavně na dodržování hygienických nařízení a počtu účastníků pod stanovenou hranicí, která je v době tohoto rozhodnutí 30 účastníků.

S přáním, ať se doba, kdy budeme mít možnost zase bez obav soupeřit za šachovnicí, brzy vrátí.

Za Výkonný výbor ŠSČR

Martin Petr

Toto rozhodnutí bylo Výkonným výborem ŠSČR přijato dne 12. března 2020 ve 20:33.

Článek publikován 12. 3. 2020 v rubrice Aktuality KMKTOP Aktuality na hlavní stránce.