Víte, že Třemošnice má bohatou a úspěšnou šachovou historii ?

Třemošnice je v současnosti jedním z center, kde náš Šachový spolek Železné hory pracuje s mládeží. Tato novodobá historie vznikla v roce 2013, kdy byl po letech odmlky založen na místní základní škole šachový kroužek. Prvními členy tohoto kroužku byli současní deváťáci, kteří tehdy byli ve druhé třídě – Martin Urban, Adam Hlína, Tomáš Tlustý, Jakub Tlustý, Jan Rožek a Marek Tlapák. V současnosti šachy hrají aktivně Honza Rožek a Adam Hlína.

Pan Petr Šindelář společně se mnou vedeme při Základní škole v Třemošnici současný šachový kroužek, který čítá 8 dětí s opravdu velkým zájmem o šachy. Do těchto dětí vkládáme naše naděje do budoucna a myslíme si, že stále častěji v souvislosti s šachem budeme zde psát o Patriku Charvátovi, Danielu Káninském, Vojtěchu Kutílkovi, Zdeňku Kápičkovi, Davidu Handlířovi, Miloši Svobodovi, Stanislavu Cimburkovi a Janu Pádivém.

Současný trenér pan Petr Šindelář byl žákem Třemošnické školy v období kolem roku 1963, kdy Třemošnický žákovský šach byl špičkou v tehdejším Československu. O této době pojednávají dva články v měsíčníku Třemošnické novinky, které v červenci 2018 a srpnu 2018 zveřejnil tehdejší člen šachového kroužku v Třemošnici pan RNDr. Adolf Rokos. Články najdete na adrese : www.tremosnice.cz