Ztráty a nálezy z tábora 2020

V chatě Arnika zůstalo pár věcí, které má u sebe trenér Miroslav Tyč. Tomu se můžete o věci hlásit např. na emailu tycaci@centrum.cz.