27.6. – 28.6. se ve Zlíně odehrálo MČR školních týmů v šachu za bohaté účasti naší mládeže

MČR se účastnila 4 družstva z okresu Pardubice, v každém z nich bylo úplné nebo alespoň částečné zastoupení hráči našeho spolku (v sestavě družstva jsou vyznačeni tučně).

V kategorii 1. – 5. třída ZŠ měl okres Pardubice dvojí zastoupení. Při celkové účasti 30 čtyřčlenných týmů vybojovalo družstvo ZŠ Štefánikova  neočekávaně výborné 7. místo (Tomáš Hrdlička, Jiří Hlaváček, Jiří Kohoutek, Ondřej Suchánek a Vojtěch Růžička). Rovněž  výborné 11. místo obsadilo družstvo ZŠ Smetanova Přelouč (Daniel Málek, Jan Boháč, Jan Semerád, Matyáš Kryštof a Eliáš Novotný).

V kategorii 6.-9. třída ZŠ a víceletá gymnázia měl náš okres v soutěži jedno družstvo. Gymnázium Dašická vybojovalo pěkné 8. místo opět při 30 startujících družstvech (Jakub Nešpůrek,  Šimon Stefan, Jan Hrdlička a Václav Seidl).  Škoda, že družstvo ztratilo v závěru soutěže naději na daleko lepší umístění.

V kategorii střední školy byl okres Pardubice zastoupen druhým družstvem Gymnázia Dašická (Michal Jareš, Adéla Třasáková, Marek Juchelka a Radek Roub). Družstvo obsadilo 8. místo opět při celkové účasti 30 družstev.

Celkově lze vystoupení našich družstev hodnotit velmi kladně. Družstva na soutěži vedla kompletní Rada našeho spolku :-), Šilar-Jareš-Tyč.

Po prvním hracím dni zbyl čas i na podvečerní návštěvu pěkné zlínské ZOO.

01

Obrázek 1 z 7