Letní soustředění 2024, RS Tesla Horní Bradlo 24.8. – 31.8.2024

Členům a hostům na mládežnických soupiskách našeho spolku byla e-mailem rozeslána pozvánka na letní soustřední. Za závaznou přihlášku je letos považována úhrada zálohy 2 100 Kč na účet spolku do 10. února 2024 !! Po úhradě této zálohy obdrží rodiče formulář přihlášky, ve kterém vyplní důležité údaje, které se budou …

Členská schůze a výroční zpráva

Ve čtvrtek 08. 06. 2023 se v bývalém mlýně Břehy u Přelouče uskutečnila sedmá členská schůze našeho spolku. Účast byla skromná. Probrali jsem činnost v minulém roce, plány do budoucna, letní soustředění, financování spolku. Vzhledem k všeobecnému růstu nákladů bude od roku 2024 zvýšen členský příspěvek pro mládež na 1.500,- …

Co nás ještě čeká do hlavních prázdnin

Konáním Krajského přeboru jednotlivců ještě ani zdaleka nekončí letošní sezona. Naopak nás čeká účast ve významných soutěžích, do kterých jsme si vybojovali účast nebo máme zájem se účastnit.  6.5.2023                            Orlická šachovnice a Krajský přebor jednotlivců ve věkové …

Členská schůze

Dne 22. 02. 2022 se v kavárně Duo v Přelouči konala členská schůze spolku. Protože v loňském roce se z důvodu lockdownu schůze nekonala, byly projednány a schváleny výroční zprávy za roky 2020 a 2021. Výroční zpráva za rok 2020 Výroční zpráva za rok 2021

Přehled o šachových aktivitách Spolku do konce června.

Protože již je možné provozovat i šachové aktivity, je zde přehled co se sehraje v soutěžích žactva a dospělých do konce června. a) Žactvo sehraje pouze dohrávku Krajského přeboru žákovských družstev v sobotu 13. června ve Svitavách. V soutěži máme dvě družstva s rozdílnou rolí. Áčko má téměř stoprocentní šanci …

Přerušení všech svazem řízených soutěží

Šachový svaz ČR na základě aktuálního vývoje epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a vyhlášení nouzového stavu a s okamžitou platností přerušuje všechny probíhající svazem řízené šachové soutěže družstev až do odvolání. Šachový svaz ČR nadále pečlivě monitoruje bezpečnostní opatření související s šířením nového koronaviru SARS-CoV-2 a je v kontaktu s příslušnými zdravotními orgány i dalšími autoritami. …

2.3.2020 po několikaleté odmlce zahájil činnost dětský šachový kroužek v Domě kultury ve Chvaleticích.

V pondělí 2.3. se v DK Chvaletice konala úvodní schůzka šachového kroužku, na kterou přišlo 5 dětí a od příští schůzky v úterý 10.3. 2020 se tento počet ještě navýší. Na schůzku byli pozváni i rodiče dětí a bylo dohodnuto, že schůzky budou vždy v úterý od 16 do 17:30 …

Pozvánka na 2. turnaj kvalifikace o Krajský přebor jednotlivců v kategorii HD 10 a HD 12.

V sobotu 23. listopadu se ve Svitavách uskuteční druhý kvalifikační turnaj o KPJ 2020 v kategoriích HD 10 a HD 12. Propozice tohoto důležitého turnaje jsou uvedeny na chesspce.cz Startovat mohou všichni naši žáci (i neregistrovaní), kteří se narodili v roce 2009 nebo později. Přihlášky přijímám do středy 20.11. emailem …

Dotace a sponzoři v roce 2019

Přehled našich podporovatelů a obdržených dotací v roce 2019: Dotace od města Týnec nad Labem (roční činnost, výchova mládeže) 10.000,- Kč Dotace od Pardubického kraje (Chvaletická šachová olympiáda) 10.000,- Kč Dar od Gasco spol. s r.o. Pardubice (výchova mládeže) 10.000,- Kč Dotace Můj klub 2019 od Ministerstva školství 65.000,- Kč …