Členská schůze a výroční zpráva

Ve čtvrtek 08. 06. 2023 se v bývalém mlýně Břehy u Přelouče uskutečnila sedmá členská schůze našeho spolku. Účast byla skromná. Probrali jsem činnost v minulém roce, plány do budoucna, letní soustředění, financování spolku. Vzhledem k všeobecnému růstu nákladů bude od roku 2024 zvýšen členský příspěvek pro mládež na 1.500,- Kč ročně. Schválena byla výroční zpráva za rok 2022.

Výroční zpráva ŠSŽH_2022