Letní soustředění 2024, RS Tesla Horní Bradlo 24.8. – 31.8.2024

Členům a hostům na mládežnických soupiskách našeho spolku byla e-mailem rozeslána pozvánka na letní soustřední. Za závaznou přihlášku je letos považována úhrada zálohy 2 100 Kč na účet spolku do 10. února 2024 !!

Po úhradě této zálohy obdrží rodiče formulář přihlášky, ve kterém vyplní důležité údaje, které se budou vztahovat k pobytu na soustředění.

Základní informace k soustředění najdete také zde: Informace k letnímu soustředění.