2.3.2020 po několikaleté odmlce zahájil činnost dětský šachový kroužek v Domě kultury ve Chvaleticích.

V pondělí 2.3. se v DK Chvaletice konala úvodní schůzka šachového kroužku, na kterou přišlo 5 dětí a od příští schůzky v úterý 10.3. 2020 se tento počet ještě navýší. Na schůzku byli pozváni i rodiče dětí a bylo dohodnuto, že schůzky budou vždy v úterý od 16 do 17:30 hodin v klubovně č. 1 Domu kultury. Uvítáme další zájemce z Chvaletic a blízkého okolí, kteří navštěvují 1. stupeň základní školy nejen ve Chvaleticích. Vedoucím kroužku je Lubomír Šilar, tel. 774 521 088, email: silar3@seznam.cz.