Okresní kolo přeboru školních družstev v šachu

Ve středu 30. listopadu se ve velmi pěkném prostředí sálu Kulturního domu Hronovická v Pardubicích konalo okresní kolo přeboru školních družstev v šachu. Pořadatelem byl náš spolek a na startu se sešlo 11 družstev z 9 škol 1,2. stupně  a víceletých gymnázií. Všechna družstva sehrála jednokolový turnaj systémem každý s každým. Konečné pořadí bylo rozděleno na dvě skupiny, školy 1. stupně (sedm účastníků) a školy 2. stupně + víceletá gymnázia (čtyři účastníci). 

V obou kategoriích  se na stupních vítězů objevila celá řada hráčů registrovaných v našem Šachovém spolku Železné hory.

V kategorii 1.-5. třída přesvědčivě zvítězilo družstvo ZŠ Smetanova Přelouč (získalo 30 bodů ze 40 možných). Družstvo reprezentovali naši hráči Daniel Málek, Jan Boháč a Matyáš Kryštof  a dále Jan Semerád z Rapidu Pardubice. Toto družstvo má značné naděje na vítězství i v krajském kole (bude v březnu 2023 ve Svitavách). Na 2. místě skončilo družstvo ZŠ Štefánikova Pardubice (24,5 bodu), vítězné družstvo z několika minulých let hrálo zastupovali z našeho oddílu Tomáš Hrdlička, Jiří Hlaváček  a Ondřej Suchánek a neregistrovaný Tobiáš Pojman .  A také celkově třetí družstvo ZŠ Sezemice (23,5bodu) mělo v sestavě našeho hráče, kterým byl Tomáš Kloud.

V kategorii škol 2. stupně excelovalo podle předpokladů družstvo Gymnázia Pardubice Dašická, které nepustilo svým soupeřům ani trošku a získalo všechny možné, tedy 40 bodů. Toto družstvo bylo složeno čistě z našich hráčů (Jakub Nešpůrek, Šimon Stefan, Václav Seidl a Jan Hrdlička). Velmi dobré vyhlídky na postup do celostátního kola má toto družstvo i v krajském kole. Na druhém místě skončilo družstvo ZŠ Štefánikova, v sestavě naši hráči Tomáš Staněk, a již  neaktivní  Jakub Pekárek a Marcel Keřt  a dále Paul Kvapil z Rapidu Pardubice ! Na 3. místě skončilo družstvo ZŠ Benešovo náměstí Pardubice.

V obou kategoriích obdržela vítězná tři družstva diplomy a všichni jednotlivci medaile a drobnou věcnou cenu. Organizačně turnaj klapl doslova do puntíku a tak všichni účastníci odcházeli určitě spokojeni !