Výzva k úhradě členských příspěvků na rok 2020.

Vážení členové našeho spolku, neregistrovaní členové ze šachových kroužků při ZŠ Pardubice, Štefánikova a při ZŠ Třemošnice. Blíží se konec roku 2019 a nastává tudíž doba pro výběr členských příspěvků na rok 2020.

V tabulce jsou uvedeny částky, které zaplaťte na účet našeho spolku (hotovostní platby nepřijímáme) do 31.1.2020. Dětští sourozenci mají každý slevu 40 % z částky, která je uvedena v tabulce níže. Jako variabilní symbol platby uveďte datum narození ve tvaru ddmmrr (např. 261108 = 26.11.2008).

Číslo účtu Šachového spolku Železné hory u FIO banky: 2600740757/2010

Děkujeme.

děti navštěvující šachový kroužek při ZŠ Pardubice, Štefánikova a při ZŠ Třemošnice, zatím neregistrovaní v Šachovém svazu ČR1000 Kč
děti navštěvující šachový kroužek, registrovaní v Šachovém svazu ČR, členové Šachového spolku Železné hory1000 Kč
děti nenavštěvující šachový kroužek, registrovaní v Šachovém svazu ČR, členové Šachového spolku Železné hory 500 Kč
dospělí členové Šachového spolku Železné hory, registrovaní v Šachovém svazu ČR, pracující 500 Kč
dospělí členové Šachového spolku Železné hory, registrovaní v Šachovém svazu ČR, důchodci, nezaměstnaní 300 Kč