Krajský přebor jednotlivců , kategorie HD 10-20

Šachový spolek Železné hory byl pořadatelem KP mládeže v Milovech ve dnech 17.9. – 19.9.2021. Přeboru se účastnilo celkem 90 chlapců a dívek. Naše účast činila úctyhodných dvacet žáků a dorostenců a dali jsme o sobě pořádně vědět, když jsme získali 2 přebornické tituly, 3 třetí místa a celkově 9 postupujících na Mistrovství Čech.

V kategorii HD 10 hráli Jiří Hlaváček, který z 9 účastníků skončil na bronzové příčce a hned za ním skončil další náš hráč Daniel Málek. Oba postupují na M Čech ! M Čech si v této kategorii zahrají dále naši Tomáš Hrdlička a Jan Boháč z titulu přímé nominace KM ŠS ČR.

V kategorii HD 12 zvítězil favorit a zároveň také náš člen Jan Hrdlička, který rovněž postoupil na M Čech. Start mezi staršími si zde vyzkoušeli Tomáš Hrdlička a Jan Boháč a dále do této věkové kategorie patřící Vojtěch Kutílek a Zdeněk Kápička.

V kategorii HD 14 jsme prožili mimořádnou radost nad vítězstvím Šimona Stefana, který vcelku v pohodě vyhrál soutěž s půlbodovým náskokem před 2. hráčem v pořadí Vojtěchem Starým z Polabin. Šimon se může rovněž těšit na start na M Čech !! V této kategorii startovala také naše Kristýna Pařízková, která získala bronzovou medaili mezi dívkami a postup na M Čech. V této kategorii nás dále zastupovali Karel Tyč, Vojtěch Žďárský, Patrik Charvát, Hugo Hejzlar a Daniel Káninský.

V kategorii HD 16 jsme byli rovněž velmi úspěšní, když bronzovou medaili získal Jakub Nešpůrek a hned za ním na čtvrtém místě skončil Radek Roub. Oba postupují na M Čech. Dalším naším účastníkem zde byl Jakub Tyč, který skončil na 9. místě.

V kategorii HD 18 hráli naši Jan Rožek, Le Hoang Annh Quan a Jakub Hrdlička, kteří pocítili sílu konkurence a zde jsme bohužel žádný úspěch nezaznamenali.

V kategorii HD 20 jsme zastoupení neměli žádné.

Je škoda, že přeboru se pro onemocnění nemohli účastnit Daniel a Marcel Keřtovi, Tomáš Staněk a Jan Pádivý.

Kompletní výsledky soutěží včetně partií lze nalézt na webu Pardubického šachového svazu, chesspce.cz !!