Zahájení činnosti šachových kroužků

Šachový kroužek při ZŠ Štefánikova Pardubice zahájí činnost v týdnu od 20. září do 26.9.2021. Budou vytvořeny dvě skupiny.

Skupina A bude mít schůzky každé pondělí od 14 do 15 hodin.

Skupina B každou středu od 13:15 do 14:45 hodin.

Uvedené kroužky mohou navštěvovat kromě dětí, které chodí na ZŠ Štefánikova do školy také děti, které ZŠ Štefánikova nebo šachový kroužek v minulosti navštěvovaly.

Učebna v přízemí školy, ve které budou schůzky kroužků probíhat, bude určena před prvními schůzkami.